Kvalitet

Kvalitet

 

Kvalitet & säkerhet

Vår arbetsplats är ditt hem – och det förpliktigar. Vi har fasta rutiner för hur vi hanterar nycklar, larmkoder och andra personliga uppgifter. Alla som jobbar på Eriksbergs kembar och städ genomgår en internutbildning, skriver på ett sekretessavtal och kan visa upp ett behörighetskort.

Vi har f-skattesedel

Vi är momsregistrerade

Vi erbjuder vår personal bra arbetsförhållanden genom kollektivavtal och ansvarsförsäkring.

Vi har obligatorisk internutbildning

Vi genomför kvalitetskontroller

Vi är försäkrade, bl.a. ansvarsförsäkring som täcker skador som uppstår under arbetstiden.

Personalen har alltid arbetskläder med profiltryck och bär företagslegitimation.Vi står för allt material. Är det någon yta som behöver ett specialmedel så meddela oss det innan.

 

Vi skickar en faktura efter utfört arbete. Avtalskunder faktureras en gång per månad. Vi går efter Checklistor vid all städservice vi utför. Om städningen ska utföras utanför kontorstid kan vi behöva nycklar. Vill ni ha städning när personal är på plats behövs ingen nyckelöverlämning. Vi har kvalitetsgaranti som innebär att vi åtgärdar det ni inte är nöjd med. Reklamation måste göras senast två dagar efter servicetillfället.

 

Personnumret används ENDAST för verifiering hos Skatteverket och för att kontrollera folkbokföringsadress.Tjänster som avbokas 48 timmar innan arbetet påbörjar debatteras halva avgiften.